MgA. Igor Hardunka.

v letech 1996-2003 vystudoval AVU v Praze, obor klasická grafika Prof. J.Lindovskécho.

V roce 2002 absolvoval stáž na Pražské FAMU obor multimédia katedry režie.

V současně době věnuji se malbě

Inspirují se vším, co mně zaujme.

Zkrátka posuďte sami.